Hıyar

Hıyar

Hıyar (Cucumissativus); başka bir deyişle ” salatalık “, kabakgiller familyasından bir bitki türü ve meyvesine verilen addır. Anayurdunun Kuzey Hindistan olduğu sanılan bitkinin tarımı çok eski dönemlerden beri yaygın olarak yapılmaktadır.

M.Ö. 3000 yıllarında Hindistan ‘da M.Ö. 2000 yıllarında Mısır ‘da hıyar yetiştiriciliğini ortaya koyan kazılar vardır. M.Ö. 600 yıllarında Anadolu ‘dan Yunanistan ‘a geçmiştir. Diğer Avrupa ülkelerinden Fransa ve Almanya ‘da 9. yüzyılda, İngiltere ‘de 14. yüzyılda tanınmaya başlanmıştır. Amerika ‘ya Avrupalılar tarafından götürüldüğü bilinmektedir. Pek çok bilim adamı hıyarın Hindistan ‘ın Himalaya dağları ile Benyal körfezinin kuzey kısmı arasındaki bölge ile Çin, İran ve Anadolu ‘yu da içine alan bölgeden dünyaya yayıldığını kabul etmektedir.